XEFE DE BRIGADA RESULTADO CONCURSO E CONVOCATORIA PROBA MEDICA E FISICA Imprimir
Noticias
Martes, 19 Xullo 2016 11:47

CONTRATACION  PERSOAL LABORAL TEMPORAL

XEFE DE BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCION E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

RESULTADO DO CONCURSO

POSICION

Aspirante

Experiencia laboral

Cursos formación

Coñecemento lengua galega

Total

1

José Manuel Meira Suárez

1.35

2.40

0.50

4.25

2

Alba López Gavín

0.50

1.10

0.50

2.10

3

Reimondo Alonso Adrián

1.15

0.20

0.50

1.85

4

Guillermo Martin Fernandez

0.95

0.40

0.50

1.85

5

Adrián Fernández Díaz

0.50

0.60

0.50

1.60

6

Francisco González Castro

0.50

0.50

0.50

1.50

7

Daniel Gallo Lorenzo

0.30

0.50

0.50

1.30

De conformidade coa base 9.5 das de selección CONVÓCANSE  a JOSE MANUEL MEIRA SUÁREZ  para que asista ás probas físicas de esforzo e ao recoñecemento médico o día 20 de xullo, a partir das 10.00 horas na clínica FREMAP , na rúa Enriqueta Otero nº 2, 27002 LUGO

En Trabada, a 19 de xullo de 2016.

A Alcaldesa