NOVAS CONVOCATORIAS PROBAS MEDICAS E FISICAS PEONS INCENDIOS Imprimir
Mércores, 20 Xullo 2016 15:17

Visto o resultado das probas médicas e de esforzo físico do día 20 de xullo de 2016, e tendo en conta  as renuncias formuladas por alguns aspirantes, convócanse aos seguintes aspitantes a posto de peóns da brigada de incendios do Concello de Trabada, para que concurran  o día 22 de xullo,  de 8.30 horas ata ás 11.30 horas,  para analitica de sangue e o día 27 para recoñecemento médico e proba de esforzo, por determinar o horario

- Daniel Gallo Lorenzo 76582887-V
- Óscar Bermúdez López 76.582.639-E
- Rubén López Rivera 76.579.489-T