COLABORACION FINANCIERA DEPUTACION LUGO AULA NOVAS TECNOLOXIAS Imprimir
Martes, 07 Febreiro 2017 09:34

EN DATA 29 DE DECEMBRO DE 2016 ASINOUSE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A EXCMA DEPUTACION DE LUGO E O CONCELLO DE TRABADA

PARA A COLABORACION EN INVESTIMENTOS DE CARACTER CULTURAL E PARA EQUIPAMENTOS CULTURAIS REALIZADOS POLO CONCELLO DE

TRABADA NO ANO 2016: EQUIPAMENTO INFORMATICO DA AULA DE NOVAS TECNOLOXIAS DA CASA DA CULTURA DE TRABADA, CUNHA ACHEGA DE

1.182, 57 EUROS PARA UN COSTE TOTAL DE 3.649,95 EUROS.