Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
DEPUEMPREGO TECNICO DEPORTIVO LISTAXE TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Noticias
Martes, 08 Novembro 2016 10:01

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 260/2016, DE 8 DE NOVEMBRO APROBANDO LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS TECNICO DEPORTIVO , DESIGNACION DE TRIBUNAL E CONVOCATORIA DE PROBA

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de personal para a contratación mediante concurso-oposición en réximen de personal laboral, da praza de Técnico Deportivo DEPUEMPREGO .

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía n.º 235/2016, de data 10/10/2016 , tendo en conta a brevedade dos prazos e que o aspirante excluido non pode efectuar subsanacion por incumplir a xustificación de un requisito esencial de participación ,

RESOLVO

 

PRIMERO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluidos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOMBRE APELIDOS

33,344,061-H DIEGO REGO LOPEZ

76,581,455-B MARTIN LOPEZ GARCIA

34,882,413-S FRANCISCO VAZQUEZ BELTRAN

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

X2360658-F VIVIAN THIERRY DORS causa: NON ACREDITAR COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA ( base 4,f) NON SUBSANABLE

SEGUNDO. Designar como membros do Tribunal que xulgará as correspondentes probas a:

PRESIDENTE : RUBEN GARCIA PIÑEIROA, TECNICO DE DEPORTES, PERSOAL LABORAL FIXO CONCELLO DE LOURENZA( SUPLENTE MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA)

-- SECRETARIA: MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA, SECRETARIA-INTERVENTORA DO CONCELLO DE TRABADA( SUPLENTE , ROSA BUJAN ORDOÑEZ, SECRETARIA-INTERVENTORA CONCELLO DE TRABADA)

-- VOGAIS:

- ANTON RODRIGUEZ PRIETO , MONITOR DEPORTIVO NO NEGOCIADO DE DEPORTES DA DEPUTACION DE LUGO, MESTRE EDUCACION FISICA( SUPLENTE BEGOÑA FERREIRO OTERO, XEFA DE NEGOCIADO DE DEPORTES DA DEPUTACION DE LUGO)

- XOSE MANUEL BECERRA PARDO, XEFE DO SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL, DEPORTE, IGUALDADE E MOCIDADE DA DEPUTACION DE LUGO.( SUPLENTE MERCEDES LAMELA LOPEZ, XEFA DO SERVIZO DE CULTURA, TURISMO, ENSINO, NORMALIZACION LINGUISTICA E PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO DA DEPUTACION DE LUGO)

- MARIA ANGELES RIVAS VAZQUEZ, XEFA DA SECCION DE CONTABILIDADE E CONTAS NA INTERVENCION DA DEPUTACION DE LUGO ( SUPLENTE, DON JOSE ANTONIO CASTRO LIZ, TECNICO ADMINISTRACION FINANCIERA E CONTABILIDADE NA INTERVENCION DA DEPUTACION DE LUGO).

 

TERCEIRO . Comunicar a presente Resolución aos membros designados para o seu coñecemento.

O Tribunal reunirase o VENRES 11 DE NOVEMBRO ÁS 9,00 HORAS, CONVOCÁNDOSE AOS ASPIRANTES PARA O DIA 11 DE NOVEMBRO ÁS 9.00 HORAS NA CASA DA CULTURA DO CONCELLO DE TRABADA ( BAIXOS CENTRO DE SAUDE) .

CUARTO. Publicar na páxina web e no taboeiro de anuncios da Corporación.

Lo manda y firma Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016

A Alcaldesa

 

AsdO. Mayra García Bermúdez

 
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada