Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Xoves, 22 Febreiro 2024  
DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS PDF Imprimir
Noticias
Martes, 08 Novembro 2016 11:04

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 261/2016, DE 8 DE NOVEMBRO, APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

 

Vista a Resolución de Alcaldía núm. 257/2016 de data 7 de novembro , na que se aprobaba a lista provisional modificada de admitidos e excluídos da convocatoria en relación coas probas de selección de persoal laboral da/s praza/s vacante/s de Arquitecto técnico ou grado enxeñeria edificacion.


Finalizado o prazo de presentación de reclamacións á lista provisional de aspirantes e examinadas as alegacións presentadas polos aspirantes excluídos da convocatoria, consta presentada RE 2445, subsanación de declaracion xurada de Marta Blanco Puente, polo que se entende que a citada lista pode ser elevada a definitiva porque o outro candidato non admitido tivo unha causa de exclusión non subsanable , por non acreditar en prazo un requisito de participación.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm.233/2016 de data 7 de outubro , e en virtude das competencias legalmente atribuidas polos artigos 21 da lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local e artigo 61 da lei 5/1997, de Administración Local de Galicia,

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada,

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

33346888Q PATRICIA ABELLEIRA SANCHEZ

34637635A DIEGO HERMIDA VARELA

33351642D FE PENA LOPEZ

34884528-Z PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ

53182606M REBECA GALIÑANES FERNANDEZ

34881620G FATIMA RODRIGUEZ LABAYEN

33997292A ANGEL SEIJAS MOURELO

77595942Z XABIER PARDIÑAS SUAREZ

76367889T AGUSTIN BELLO COLLAZO

76569800V JOSE ANTONIO VALE ALVAREZ

76582081Q SARA  ARIAS CHAO

44841024V ANA ESTEVEZ DOPICO

33339931M MARTA BLANCO PUENTE

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

33327767P OSCAR TRINIDAD PEREZ NON APORTA COPIA CARNET CONDUCIR . NON SUBSANABLE POR SER REQUISITO DE PARTICIPACION

( base nº 4,g)


SEGUNDO . Publicar a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos.

TERCEIRO . A realización dos exercicios comezará o día 10 de novembro de 2016 ás 10,30 horas na Casa da Cultura de Trabada , debendo presentar os aspirantes a documentación identificativa oficial correspondente. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.


Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016

 

A Alcaldesa

 


Asdo. Mayra García Bermudez

 
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada