Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Xoves, 22 Febreiro 2024  
DEPUEMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Noticias
Martes, 08 Novembro 2016 11:48

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS  DEPUEMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TRIBUNAL DE SELECCION E CONVOCATORIA DE REALIZACION DE PROBAS

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de Auxiliar administrativo, de conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. de data , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

76582887V DANIEL GALLO LORENZO

76580970D DIEGO YAÑEZ DIAZ

53517933S PAULA VAZQUEZ DIAZ

77629240P SONIA FERNANDEZ LONGARELA

34637635A DIEGO HERMIDA VARELA

33999033L AZUCENA FERNANDEZ MARADONA

53515861J COVADONGA ALVAREZ GALAN

33339123W ROCIO QUINTANA VAZQUEZ

34880050K JENNIFER SEIVANE GARCIA

33993842A JESUS RODRIGUEZ VALE

44091036J EULALIA VARELA CARBALLUDE

79328249F JOSE LUIS FUNGUEIRIÑO PAZOS

76582125Z ANXO RODRIGUEZ LORIGADOS

33556742H ALBA RAMALLAL SALGADO

76575267X JOSE FERNANDO LODOS GARCIA

34880575V JENNIFER MOURE LOPEZ

33540775J LARA FREIJE YANES

77596855F MARIA JESUS GARCIA BOLAÑO

76580359L MARIA DEL ROCIO MORAN YAÑEZ

76570450T MARIA JAQUELINE SANTAMARINA DIAZ

33550008T ICIA COTARELO FERNANDEZ

33540485E NOELIA MARADONA RODRIGUEZ


RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

 

  • 34635847-D GEMMA MARTINEZ PEREZ Causa: declaracion xurada non axustada a modelo admisible ( SUBSANABLE).

  • 76938901Z BARBARA BEGOÑA VIJANDE AMAGO. Causa: Non acreditar coñecemento lingua galega, NON SUBSANABLE , claúsula 4,f) POR SER REQUISITO DE PARTICIPACION.

 

SEGUNDO. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de TRES días hábiles, a partir da publicación deste anuncio na páxina web do Concello para corrixir as faltas ou acompañar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.

 

TRIBUNAL DE SELECCION ( COMPOSICION )

PRESIDENTE : BEGOÑA GONZALEZ PEDREGAL, SECRETARIA-INTERVENTORA CONCELLO DE LOURENZA( SUPLENTE, MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA)

· SECRETARIA: MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA, SECRETARIA-INTERVENTORA DO CONCELLO DE TRABADA( SUPLENTE , ROSA BUJAN ORDOÑEZ, SECRETARIA-INTERVENTORA CONCELLO DE TRABADA)

· VOGAIS: MARIA DEL CARMEN LOPEZ GONZALEZ , FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA CONCELLO DE LOURENZÁ( SUPLENTE, ANA GONZALEZ DIAZ, TRABALLADORA SOCIAL CONCELLO DE TRABADA)

· DON JOSE ANTONIO ARIAS LOMBARDERO , TÉCNICO DE XESTION DO SERVIZO DE CONTRATACION E FOMENTO DA DEPUTACION DE LUGO ( SUPLENTE, DONA MARIA PILAR PIÑEIRO VAZQUEZ, TECNICO DE XESTION NO NEGOCIADO DOUTROS ENTES DA DEPUTACION DE LUGO)

· DONA SILVIA GARCIA LOPEZ, TECNICO DE XESTION NO SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL DA DEPUTACION DE LUGO( SUPLENTE, DONA JULIA VAZQUEZ SILVARREY, TECNICO DE XESTION NA UNIDADE PROMOCION ECONOMICA E EMPREGO DA DEPUTACION DE LUGO) .

 

CONVOCATORIA CELEBRACION PROBAS

 

PENDENTE DE PUBLICAR A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS INFÓRMASE QUE  OS ASPIRANTES SERÁN CONVOCADOS PARA A CELEBRACIÓN DAS PROBAS O DIA 16 DE NOVEMBRO ÁS 9.15 HORAS NA CASA DA CULTURA DO CONCELLO DE TRABADA( BAIXO CENTRO DE SAUDE) . debendo presentar os aspirantes a documentación identificativa oficial correspondente. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

 
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada