Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Mércores, 28 Outubro 2020  
ACTA SELECCIÓN DIRECTOR OBRADOIRO PDF Imprimir
Domingo, 25 Setembro 2016 09:54

 
ACTA SELECCIÓN TRABALLADORES OBRADOIRO PDF Imprimir
Domingo, 25 Setembro 2016 09:29

 

 
OBRADOIRO DE EMPREGO SERRA DA CADEIRA III PDF Imprimir
Xoves, 08 Setembro 2016 13:21

INFORMACIÓN RELATIVA AO OBRADOIRO DE EMPREGO SERRA DA CADEIRA III

O Concello de Trabada solicitou conxuntamente cos Concellos de Barreiros e Lourenzá un Obradoiro de Emprego que vai dar comezo este mes de Setembro, cun total de 20 alumnos traballadores, un monitor de Carpintería, un monitor de Xardinería, un Auxiliar Administrativo e un Director.

As especialidades son Carpintería e Xardinería.

Para os alumnos é imprescindible:
1. Estar empadroado previamente nun destes tres Concellos.
2. Estar apuntado no Servizo Público de Emprego correspondente nunha destas dúas ocupacións (Carpintería ou Xardinería), 
3. Cumprir os requisitos de acceso ó certificado de profesionalidade Nivel 2, estando en posesión do Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), da Proba de Acceso a Ciclo Formativo de Grao Medio, do Certificado de profesionalidade do mismo nivel, do Certificado de profesionalidade de nivel 1 da misma familia profesional ou da Proba de Acceso á Universidade (PAU) para maiores de 25 anos.

A duración do Obradoiro de Emprego será de 6 meses.

 
FORMALIZACION CONTRATO AGADER PDF Imprimir
Mércores, 07 Setembro 2016 11:00

AYUNTAMIENTO DE TRABADA

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

1.- Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Concello de Trabada, Alcaldía.

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaria

c. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.trabada.es

2.- Objeto del contrato:

a. Tipo de contrato: Contrato de obras.

b. Descripción del objeto: “Mellora de camiños municipais de acceso a explotacions agrarias no Concello de Trabada ” suscrito polo Enxeñeiro de Camiños Don José Enrique Cacicedo Herrero en febreiro de 2016 , no que se recollen actuacións de mellora en LU-132   a Louro, P-6101 a N-640, de Pacios a LU-P-6101 e de Rego do Galo – Vilafernando ,

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a. Tramitación: Ordinaria

b. Procedimiento: Negociado sin Publicidad

5.- Presupuesto base de licitación. Importe Total: 60.791,71 euros mais IVE

6.- Formalización del contrato:

a. Fecha de adjudicación: 02/09/2016

b. Fecha de formalización: 07/09/2016

c. Contratista: Isidro Otero Construcciones SL.

d. Importe de adjudicación: Importe Total: 47.685, 02 € Euros, más IVA .

e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio.

Trabada, a 07 de septiembre de 2016.

LA ALCALDESA

Fdo.:Mayra García Bermúdez.

 

 
ADXUDICACION CONTRATO OBRAS AGADER PDF Imprimir
Luns, 05 Setembro 2016 06:32

ANUNCIO DE ADXUDICACION DE CONTRATO DE OBRAS

Aos efectos previstos no artigo 151.4 do texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, faise pública a adxudicación do contrato seguinte:

1.- Entidade adxudicadora :

a) Organismo: Concello de Trabada, Alcaldía

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2.- Obxeto do contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción : ““Mellora de camiños municipais de acceso a explotacions agrarias no Concello de Trabada ” suscrito polo Enxeñeiro de Camiños Don José Enrique Cacicedo Herrero en febreiro de 2016 , no que se recollen actuacións de mellora en LU-132   a Louro, P-6101 a N-640, de Pacios a LU-P-6101 e de Rego do Galo – Vilafernando ,

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación :

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: Negociado sen publicidade .

4.- Orzamento base de licitación. Importe Total: 60.791,71 euros mais IVE

6.- Adxudicación:

a) Data: 02/09/2016 .

b) Contratista:  Construcciones Isidro Otero SL .

c) Importe de adxudicación: Importe Total: 47.685, 02 euros mais IVE

d) Ventaxas da oferta adxudicataria: Prezo.

7- Prazo para formalizar o contrato: Dentro do prazo de 15 días hábiles  seguintes a aquél no que se reciba  a notificación da adxudicación polos licitadores e candidatos.

En Trabada, a 02 de septembro de 2016.

A Alcaldesa

 

Asdo Mayra García Bermúdez.

 
<< Inicio < Anterior 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Seguinte > Final >>

Páxina 23 de 34
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada