Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Mércores, 18 Maio 2022  
ADXUDICACION CONTRATO OBRAS AGADER PDF Imprimir
Luns, 05 Setembro 2016 06:32

ANUNCIO DE ADXUDICACION DE CONTRATO DE OBRAS

Aos efectos previstos no artigo 151.4 do texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, faise pública a adxudicación do contrato seguinte:

1.- Entidade adxudicadora :

a) Organismo: Concello de Trabada, Alcaldía

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2.- Obxeto do contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción : ““Mellora de camiños municipais de acceso a explotacions agrarias no Concello de Trabada ” suscrito polo Enxeñeiro de Camiños Don José Enrique Cacicedo Herrero en febreiro de 2016 , no que se recollen actuacións de mellora en LU-132   a Louro, P-6101 a N-640, de Pacios a LU-P-6101 e de Rego do Galo – Vilafernando ,

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación :

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: Negociado sen publicidade .

4.- Orzamento base de licitación. Importe Total: 60.791,71 euros mais IVE

6.- Adxudicación:

a) Data: 02/09/2016 .

b) Contratista:  Construcciones Isidro Otero SL .

c) Importe de adxudicación: Importe Total: 47.685, 02 euros mais IVE

d) Ventaxas da oferta adxudicataria: Prezo.

7- Prazo para formalizar o contrato: Dentro do prazo de 15 días hábiles  seguintes a aquél no que se reciba  a notificación da adxudicación polos licitadores e candidatos.

En Trabada, a 02 de septembro de 2016.

A Alcaldesa

 

Asdo Mayra García Bermúdez.

 
CONVENIO EXTINCION E PREVENCION INCENDIOS 2016 PDF Imprimir
Luns, 08 Agosto 2016 13:04

EN DATA 23 DE XUÑO DE 2016 ASINOUSE CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE O CONCELLO DE TRABADA E A CONSELLERIA DE MEDIO RURAL PARA A PARTICIPACION NA PREVENCION E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE OS ANOS 2016, 2017 E 2018, COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL ( FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020

COA SUSCRIPCION DO CITADO CONVENIO  SE DISPON DE UNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS COMPOSTA DE CINCO MEMBROS DURANTE TRES MESES , A OPERATIVIDADE DA MOTOBOMBA CON TRES CONDUCTORES DA MESMA DURANTE 2,5 MESES  E TAREFAS DE PREVENCIÓN CON MEDIOS MECANICOS.

O IMPORTE ANUAL DESAGREGADO DAS AXUDAS EN IMPUTACION ANUAL ASCENDE A 27.897,12 EUROS PARA A XUNTA DE GALICIA , 21.007,50 EUROS ANO PARA O FEADER. ADEMAIS OS TRABALLOS PREVENTIVOS SERÁN COFIANANCIADOS POLO FERADER NUN 75%, POLA ADMINISTRACION XERAL DO ESTADO NUN 7,5% E NUN 17,50% POLA XUNTA DE GALICIA.

 

Resultado de imagen de ministerio de agricultura LOGOResultado de imagen de XUNTA CONSELLERIA MEDIO RURAL LOGOResultado de imagen de FEADER LOGO

 
SEGUNDO PROCESO CONDUCTOR MOTOBOMBA PDF Imprimir
Xoves, 04 Agosto 2016 11:16

CONTRATACION  PERSOAL LABORAL TEMPORAL

CONDUCTOR DE MOTOBOMBA MUNICIPAL DE PREVENCION E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

RESULTADO DO CONCURSO (SEGUNDO PROCESO)

Posición

Aspirante

Experiencia laboral

Cursos formación

Coñecemento lengua galega

Total

1

JOSE MANUEL PARDO BELLO

1.65

020

0.25

2.10

2

ALEJANDRO GARCIA COTARELO

0.00

0.00

0.00

0.00

 

INADMITIDOS:  don ANTONIO SERGIO JANEIRO PALMEIRO .

 

De conformidade coa base 9.5 das de selección CONVÓCANSE  a Don José Manuel Pardo Bello  para que asista ás probas físicas de esforzo e ao recoñecemento médico o día 08 de agosto , a partir das 11.30 horas na clínica FREMAP , na rúa Enriqueta Otero nº 2, 27002 LUGO

En Trabada, a 4 de agosto  de 2016.

 

A Alcaldesa

 
publicidade concesion axuda PDF Imprimir
Mércores, 03 Agosto 2016 11:15

O Concello de Trabada está a licitar  o contrato administrativo de obra " Mellora de camiños municipais de acceso a explotacions agrarias no Concello de Trabada",  incluido no Plan Marco de Mellora de Camiños de Acceso a expoltacions Agrarias 2016. PDR GALICIA 2014-2020.

A actuación é financiada  ao abeiro da Resolución de 25 de xaneiro de 2016 , ascendendo a cuantía da axuda a 61.425 euros,  do que se informa en cumprimento das obrigas de información e publicidade reguladas no anexo III do Regulamento ( UE) nº 808/2014, da Comision, de 17 de xullo.

FEADER : EUROPA INVISTE NO RURAL

Resultado de imagen de LOGO AGADERResultado de imagen de logo ministerio agriculturaResultado de imagen de logo XUNTAResultado de imagen de logo XUNTAResultado de imagen de logo UE

 
anuncio licitacion negociado sin publicidad obras PDF Imprimir
Mércores, 03 Agosto 2016 11:12

ANUNCIO

1. Entidade adxudicadora e datos para a obtención de información:

a) Organismo:

Concello de Trabada

b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría- Intervención

2. Obxecto do contrato

a) Clasificación CPV:

45233223

b) Descripción do obxecto:

PROXECTO DE MELLORA DE DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIONS AGRARIAS NO CONCELLO DE TRABADA, ENGADIDO NO PLAN MARCO DE MELLORA DE CAMIÑOS DE ACCESO A EXPLOTACIONS AGRARIAS 2016. PDR GALICIA 2014-2020.

d) Lugar de entrega:

Trabada

e) Prazo de execución :

Antes  do 30 de septembro de 2016.

f) División por lotes:

No

3. Tramitación e tipo de procedimiento

a) Tramitación:

Urgente

b) Procedimiento:

Negociado sen publicidade

c) Criterios de adxudicación e  ponderación:

Cuantificables: 1.- Proposición económica

20 puntos.

Cuantificables: 2.- Reduccion prazo execucion

10 puntos.

4. Orzamento base de licitación :

60.791,71  euros (excluido IVE)

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidade:

Concello de Trabada, Secretaria- Intervención

b) Domicilio:

Rúa do Concello, 15

c) Localidade:

Trabada

Código postal:

27765

d) Teléfono:

982135011

e) Telefax:

982135257

f) Correo electrónico: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

g)Data límite de obtención de documentos e información:

Ata ás 15.30 horas do  día natural  anterior ao último de presentación de proposicions

6. Presentación das  ofertas:

a) Data límite de presentación:

Hasta las 15.00 horas do día  10 de agosto de 2016.

b) Documentación a presentar:

A que se detalla no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares

c) Lugar de presentación:

Concello de Trabada, Rexistro, Rúa do Concello 15, 27765, Trabada (Lugo)

En Trabada, a 2 de agosto de 2016.

A Alcaldesa.

Asdo. Mayra García Bermúdez.

 
<< Inicio < Anterior 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Seguinte > Final >>

Páxina 24 de 35
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada