Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Jueves 27 de Abril de 2017  
Concello de Trabada
FORMALIZACION CONTRATO AGADER PDF Imprimir
Perfil del Contratante
Miércoles 07 de Septiembre de 2016 11:00

AYUNTAMIENTO DE TRABADA

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

1.- Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Concello de Trabada, Alcaldía.

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaria

c. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.trabada.es

2.- Objeto del contrato:

a. Tipo de contrato: Contrato de obras.

b. Descripción del objeto: “Mellora de camiños municipais de acceso a explotacions agrarias no Concello de Trabada ” suscrito polo Enxeñeiro de Camiños Don José Enrique Cacicedo Herrero en febreiro de 2016 , no que se recollen actuacións de mellora en LU-132   a Louro, P-6101 a N-640, de Pacios a LU-P-6101 e de Rego do Galo – Vilafernando ,

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a. Tramitación: Ordinaria

b. Procedimiento: Negociado sin Publicidad

5.- Presupuesto base de licitación. Importe Total: 60.791,71 euros mais IVE

6.- Formalización del contrato:

a. Fecha de adjudicación: 02/09/2016

b. Fecha de formalización: 07/09/2016

c. Contratista: Isidro Otero Construcciones SL.

d. Importe de adjudicación: Importe Total: 47.685, 02 € Euros, más IVA .

e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio.

Trabada, a 07 de septiembre de 2016.

LA ALCALDESA

Fdo.:Mayra García Bermúdez.

 

 
DEPUEMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LISTA DEFINITIVA ASPIRANTES PDF Imprimir
Perfil del Contratante
Lunes 14 de Noviembre de 2016 11:52

Finalizado o prazo de subsanación da lista provisional de admitidos e excluidos, acórdase a incorporación da documentación aportada polos aspirantes, e se aproba  a seguinte relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos:


RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS
76582887V DANIEL GALLO LORENZO
76580970D DIEGO YAÑEZ DIAZ
53517933S PAULA VAZQUEZ DIAZ
77629240P SONIA FERNANDEZ LONGARELA
34637635A DIEGO HERMIDA VARELA
33999033L AZUCENA FERNANDEZ MARADONA
53515861J COVADONGA ALVAREZ GALAN
33339123W ROCIO QUINTANA VAZQUEZ
34880050K JENNIFER SEIVANE GARCIA
33993842A JESUS RODRIGUEZ VALE
44091036J EULALIA VARELA CARBALLUDE
79328249F JOSE LUIS FUNGUEIRIÑO PAZOS
76582125Z ANXO RODRIGUEZ LORIGADOS
33556742H
ALBA RAMALLAL SALGADO
76575267X JOSE FERNANDO LODOS GARCIA
34880575V JENNIFER MOURE LOPEZ
33540775J LARA FREIJE YANES
77596855F MARIA JESUS GARCIA BOLAÑO
76580359L MARIA DEL ROCIO MORAN YAÑEZ
76570450T MARIA JAQUELINE SANTAMARINA DIAZ
33550008T ICIA COTARELO FERNANDEZ
33540485E NOELIA MARADONA RODRIGUEZ
34635847D GEMMA MARTINEZ PEREZ

ASPIRANTES EXCLUIDOS

76938901Z BARBARA BEGOÑA VIJANDE AMAGO.

En Trabada, a 14 de novembro de 2016.

A Alcaldesa.

 
VÍDEO DO PROGRAMA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA PDF Imprimir
Noticias
Miércoles 12 de Noviembre de 2014 08:57

Sogama acaba de editar un vídeo educativo e divulgativo sobre o seu programa de compostaxe doméstica, que arrancou en 2010, e ao que, a día de hoxe, están adscritas 116 entidades (concellos, centros escolares e colectivos sociais), tendo repartidos máis de 3.700 composteiros.

Saen dúas persoas de Trabada, e no mesmo explícase que é a compostaxe doméstica, cal é o proceso deelaboración do compost, cales son os seus beneficios e que papel xogan os usuarios.

Click aquí para velo

 

 
BOLSA EMPREGO SAF RESULTADOS PDF Imprimir
Noticias
Jueves 27 de Abril de 2017 06:38

Constituído o Tribunal cualificador( Comision de Avaliacion e Seleccion) e de conformidade coas bases reguladoras da convocatoria das citadas prazas, acórdase proceder á avaliación da primeira  fase , CONCURSO, aplicando o baremo de méritos sobre os presentados polos interesados durante o prazo de presentacion de instancias , co seguinte resultado:

NOME E APELIDOS

EXPERIENCIA PROFESIONAL

FORMACION

CARNET MANIPULADOR

TOTAL

BERTA OLIVEROS YANES

2.00

0.80

0.00

2.80

ROCIO VILLARINO MENCIA

3.50

0.00

1.00

4.50

MARIA TEIJO FERNANDEZ

1.50

0.00

1.00

2.50

ALBA MARIA MORAN YAÑEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

MARIA DE LOS ANGELES REY BARRERA

3.00

1.20

0.00

4.20

BELINDA OLIVA LOPEZ

0.00

0.00

1.00

1.00

MARIA DE LOS ANGELES BERMUDEZ VIDAL

3.00

1.20

0.00

4.20

ANA ISABEL ALVAREZ LASTRA

3.00

1.80

1.00

5.80

ROCIO ALVAREZ AMOR

0.00

0.80

1.00

1.80

MARIA JOSE LOPEZ RODRIGUEZ

0.00

0.00

1.00

1.00

NOELIA LOMBARDERO CORTIÑAS

1.20

0.00

1.00

2.20

JESUS GUTIERREZ FERNANDEZ

3.00

1.40

1.00

5.40

Publícanse os resultados no lugar de celebración da fase de oposición.

O primeiro exercicio , fase de OPOSICION, que foi realizado con data  de hoxe, 26 de abril, dende as  18.00  horas ata as 18.30   horas, consistindo nun cuestionario  de 20 preguntas baseadas no programa Anexo II.

A calificación do primeiro exercicio é a seguinte:

NOME E APELIDOS

NOTA EXERCICIO OBLIGATORIO

CALIFICACION APTO/NON APTO

BERTA OLIVEROS YANES

6

APTO

ROCIO VILLARINO MENCIA

6

APTO

MARIA TEIJO FERNANDEZ

5.50

APTO

ALBA MARIA MORAN YAÑEZ

4.50

NON APTO

MARIA DE LOS ANGELES REY BARRERA

5.00

APTO

BELINDA OLIVA LOPEZ

3.00

NON APTO

MARIA DE LOS ANGELES BERMUDEZ VIDAL

NON PRESENTADA

NON PRESENTADA

ANA ISABEL ALVAREZ LASTRA

5.00

APTO

ROCIO ALVAREZ AMOR

NON PRESENTADA

NON PRESENTADA

MARIA JOSE LOPEZ RODRIGUEZ

6.00

APTO

NOELIA LOMBARDERO CORTIÑAS

7.50

APTO

JESUS GUTIERREZ FERNANDEZ

6.00

APTO

Posteriormente, este Tribunal acorda publicar o anuncio de aprobados no lugar de celebración das probas, e procédese a realización da segunda  proba da fase de oposición, a entrevista persoal, co seguinte RESULTADO:

NOME E APELIDOS

NOTA ENTREVISTA

CALIFICACION APTO/NON APTO

BERTA OLIVEROS YANES

3.00

APTO

ROCIO VILLARINO MENCIA

3.00

APTO

MARIA TEIJO FERNANDEZ

3.50

APTO

MARIA DE LOS ANGELES REY BARRERA

3.00

APTO

ANA ISABEL ALVAREZ LASTRA

4.00

APTO

MARIA JOSE LOPEZ RODRIGUEZ

3.00

APTO

NOELIA LOMBARDERO CORTIÑAS

3.00

APTO

JESUS GUTIERREZ FERNANDEZ

3.00

APTO

O resultado total das duas fases é o seguinte:

NOME E APELIDOS

FASE OPOSICION

FASE CONCURSO

TOTAL PUNTUACION

BERTA OLIVEROS YANES

9.00

2.80

11.80

ROCIO VILLARINO MENCIA

9.00

4.50

13.50

MARIA TEIJO FERNANDEZ

9.00

2.50

11.50

ALBA MARIA MORAN YAÑEZ

NON APTA

0.00

---------------

MARIA DE LOS ANGELES REY BARRERA

8.00

4.20

12.20

BELINDA OLIVA LOPEZ

NON APTA

1.00

----------------

MARIA DE LOS ANGELES BERMUDEZ VIDAL

NON PRESENTADA

1.80

-----------------

ANA ISABEL ALVAREZ LASTRA

9.00

5.80

14.80

ROCIO ALVAREZ AMOR

NON PRESENTADA

1.80

---------------

MARIA JOSE LOPEZ RODRIGUEZ

9.00

1.00

10.00

NOELIA LOMBARDERO CORTIÑAS

10.50

2.20

12.70

JESUS GUTIERREZ FERNANDEZ

9.00

5.40

14.40

Concluídos os exercicios e debidamente cualificados, o Tribunal,  acorda propor a orde de clasificación dos aspirantes  na integración da bolsa de emprego de auxiliares do SAf do Concello de Trabada :

 

NOME E APELIDOS

ORDE DE CLASIFICACION

ANA ISABEL ALVAREZ LASTRA

JESUS GUTIERREZ FERNANDEZ

ROCIO VILARIÑO MENCIA

NOELIA LOMBARDERO CORTIÑAS

MARIA DE LOS ANGELES REY BARRERA

BERTA OLIVEROS YANES

MARIA TEIJO FERNANDEZ

MARIA JOSE LOPEZ RODRIGUEZ

 
anuncio licitacion negociado sin publicidad obras PDF Imprimir
Perfil del Contratante
Miércoles 03 de Agosto de 2016 11:12

ANUNCIO

1. Entidade adxudicadora e datos para a obtención de información:

a) Organismo:

Concello de Trabada

b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría- Intervención

2. Obxecto do contrato

a) Clasificación CPV:

45233223

b) Descripción do obxecto:

PROXECTO DE MELLORA DE DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIONS AGRARIAS NO CONCELLO DE TRABADA, ENGADIDO NO PLAN MARCO DE MELLORA DE CAMIÑOS DE ACCESO A EXPLOTACIONS AGRARIAS 2016. PDR GALICIA 2014-2020.

d) Lugar de entrega:

Trabada

e) Prazo de execución :

Antes  do 30 de septembro de 2016.

f) División por lotes:

No

3. Tramitación e tipo de procedimiento

a) Tramitación:

Urgente

b) Procedimiento:

Negociado sen publicidade

c) Criterios de adxudicación e  ponderación:

Cuantificables: 1.- Proposición económica

20 puntos.

Cuantificables: 2.- Reduccion prazo execucion

10 puntos.

4. Orzamento base de licitación :

60.791,71  euros (excluido IVE)

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidade:

Concello de Trabada, Secretaria- Intervención

b) Domicilio:

Rúa do Concello, 15

c) Localidade:

Trabada

Código postal:

27765

d) Teléfono:

982135011

e) Telefax:

982135257

f) Correo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

g)Data límite de obtención de documentos e información:

Ata ás 15.30 horas do  día natural  anterior ao último de presentación de proposicions

6. Presentación das  ofertas:

a) Data límite de presentación:

Hasta las 15.00 horas do día  10 de agosto de 2016.

b) Documentación a presentar:

A que se detalla no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares

c) Lugar de presentación:

Concello de Trabada, Rexistro, Rúa do Concello 15, 27765, Trabada (Lugo)

En Trabada, a 2 de agosto de 2016.

A Alcaldesa.

Asdo. Mayra García Bermúdez.

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Fin >>

Página 1 de 21
Sede electrónica
Infraestructuras, espacios naturales, arquitectura... conoce Trabada a través de imágenes
¿Qué tiempo va a hacer hoy en Trabada? Conoce la predicción meteorológica
Teléfonos de interés: Ayuntamiento 982 13 50 11 Centro de Salud 982 13 53 00

ENCUESTAS

¿Desde dónde visita nuestro portal web?
 
© Concello de Trabada