Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Miércoles 23 de Agosto de 2017  
Concello de Trabada
FORMALIZACION CONTRATO AGADER PDF Imprimir
Perfil del Contratante
Miércoles 07 de Septiembre de 2016 11:00

AYUNTAMIENTO DE TRABADA

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

1.- Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Concello de Trabada, Alcaldía.

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaria

c. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.trabada.es

2.- Objeto del contrato:

a. Tipo de contrato: Contrato de obras.

b. Descripción del objeto: “Mellora de camiños municipais de acceso a explotacions agrarias no Concello de Trabada ” suscrito polo Enxeñeiro de Camiños Don José Enrique Cacicedo Herrero en febreiro de 2016 , no que se recollen actuacións de mellora en LU-132   a Louro, P-6101 a N-640, de Pacios a LU-P-6101 e de Rego do Galo – Vilafernando ,

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a. Tramitación: Ordinaria

b. Procedimiento: Negociado sin Publicidad

5.- Presupuesto base de licitación. Importe Total: 60.791,71 euros mais IVE

6.- Formalización del contrato:

a. Fecha de adjudicación: 02/09/2016

b. Fecha de formalización: 07/09/2016

c. Contratista: Isidro Otero Construcciones SL.

d. Importe de adjudicación: Importe Total: 47.685, 02 € Euros, más IVA .

e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio.

Trabada, a 07 de septiembre de 2016.

LA ALCALDESA

Fdo.:Mayra García Bermúdez.

 

 
DEPUEMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LISTA DEFINITIVA ASPIRANTES PDF Imprimir
Perfil del Contratante
Lunes 14 de Noviembre de 2016 11:52

Finalizado o prazo de subsanación da lista provisional de admitidos e excluidos, acórdase a incorporación da documentación aportada polos aspirantes, e se aproba  a seguinte relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos:


RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS
76582887V DANIEL GALLO LORENZO
76580970D DIEGO YAÑEZ DIAZ
53517933S PAULA VAZQUEZ DIAZ
77629240P SONIA FERNANDEZ LONGARELA
34637635A DIEGO HERMIDA VARELA
33999033L AZUCENA FERNANDEZ MARADONA
53515861J COVADONGA ALVAREZ GALAN
33339123W ROCIO QUINTANA VAZQUEZ
34880050K JENNIFER SEIVANE GARCIA
33993842A JESUS RODRIGUEZ VALE
44091036J EULALIA VARELA CARBALLUDE
79328249F JOSE LUIS FUNGUEIRIÑO PAZOS
76582125Z ANXO RODRIGUEZ LORIGADOS
33556742H
ALBA RAMALLAL SALGADO
76575267X JOSE FERNANDO LODOS GARCIA
34880575V JENNIFER MOURE LOPEZ
33540775J LARA FREIJE YANES
77596855F MARIA JESUS GARCIA BOLAÑO
76580359L MARIA DEL ROCIO MORAN YAÑEZ
76570450T MARIA JAQUELINE SANTAMARINA DIAZ
33550008T ICIA COTARELO FERNANDEZ
33540485E NOELIA MARADONA RODRIGUEZ
34635847D GEMMA MARTINEZ PEREZ

ASPIRANTES EXCLUIDOS

76938901Z BARBARA BEGOÑA VIJANDE AMAGO.

En Trabada, a 14 de novembro de 2016.

A Alcaldesa.

 
VÍDEO DO PROGRAMA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA PDF Imprimir
Noticias
Miércoles 12 de Noviembre de 2014 08:57

Sogama acaba de editar un vídeo educativo e divulgativo sobre o seu programa de compostaxe doméstica, que arrancou en 2010, e ao que, a día de hoxe, están adscritas 116 entidades (concellos, centros escolares e colectivos sociais), tendo repartidos máis de 3.700 composteiros.

Saen dúas persoas de Trabada, e no mesmo explícase que é a compostaxe doméstica, cal é o proceso deelaboración do compost, cales son os seus beneficios e que papel xogan os usuarios.

Click aquí para velo

 

 
convocatoria proba médica peon incendios segundo proceso PDF Imprimir
Noticias
Lunes 14 de Agosto de 2017 08:39

CONTRATACION  PERSOAL LABORAL TEMPORAL

PEON BRIGADA ( segunda convocatoria) MUNICIPAL DE PREVENCION E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

RESULTADO DO CONCURSO  2017

POSICION

Aspirante

Experiencia laboral

Cursos formación

Coñecemento lengua galega

Total

1

Bricio Yanes Redondas

0.00

0.00

0.00

0.000

2

David Fernández Garcia

0.00

0.00

0.00

0.00

CONVÓCANSE  para que asista ás probas físicas de esforzo e ao recoñecemento médico o día 17 de agosto de 2017, a partir das 09.15  horas na clínica PREMAP DE BURELA , o seguinte candidatos, aplicado como criterio de desempate a orde alfabética do primeiro apelido :

  1. David Fernández García

En Trabada, a 14 de agosto de 2017.

A Alcaldesa

 

Asdo. Mayra García Bermúdez.

 
anuncio licitacion negociado sin publicidad obras PDF Imprimir
Perfil del Contratante
Miércoles 03 de Agosto de 2016 11:12

ANUNCIO

1. Entidade adxudicadora e datos para a obtención de información:

a) Organismo:

Concello de Trabada

b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría- Intervención

2. Obxecto do contrato

a) Clasificación CPV:

45233223

b) Descripción do obxecto:

PROXECTO DE MELLORA DE DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIONS AGRARIAS NO CONCELLO DE TRABADA, ENGADIDO NO PLAN MARCO DE MELLORA DE CAMIÑOS DE ACCESO A EXPLOTACIONS AGRARIAS 2016. PDR GALICIA 2014-2020.

d) Lugar de entrega:

Trabada

e) Prazo de execución :

Antes  do 30 de septembro de 2016.

f) División por lotes:

No

3. Tramitación e tipo de procedimiento

a) Tramitación:

Urgente

b) Procedimiento:

Negociado sen publicidade

c) Criterios de adxudicación e  ponderación:

Cuantificables: 1.- Proposición económica

20 puntos.

Cuantificables: 2.- Reduccion prazo execucion

10 puntos.

4. Orzamento base de licitación :

60.791,71  euros (excluido IVE)

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidade:

Concello de Trabada, Secretaria- Intervención

b) Domicilio:

Rúa do Concello, 15

c) Localidade:

Trabada

Código postal:

27765

d) Teléfono:

982135011

e) Telefax:

982135257

f) Correo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

g)Data límite de obtención de documentos e información:

Ata ás 15.30 horas do  día natural  anterior ao último de presentación de proposicions

6. Presentación das  ofertas:

a) Data límite de presentación:

Hasta las 15.00 horas do día  10 de agosto de 2016.

b) Documentación a presentar:

A que se detalla no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares

c) Lugar de presentación:

Concello de Trabada, Rexistro, Rúa do Concello 15, 27765, Trabada (Lugo)

En Trabada, a 2 de agosto de 2016.

A Alcaldesa.

Asdo. Mayra García Bermúdez.

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Fin >>

Página 1 de 25
Sede electrónica
Infraestructuras, espacios naturales, arquitectura... conoce Trabada a través de imágenes
¿Qué tiempo va a hacer hoy en Trabada? Conoce la predicción meteorológica
Teléfonos de interés: Ayuntamiento 982 13 50 11 Centro de Salud 982 13 53 00

ENCUESTAS

¿Desde dónde visita nuestro portal web?
 
© Concello de Trabada